Om Krav Maga

Krav Maga är en modern och explosiv kampart och självförsvarssystem med rötter i 1900-talets bistra verklighet. Systemet har varit ett av de officiella närkamps- och självförsvarssystemen inom delar av den israeliska försvarsmakten alltsedan staten Israel bildades 1948. Systemet utvecklades ursprungligen av och för den israeliska försvarsmakten och säkerhetstjänsten med både offensiva och defensiva tekniker och tankesätt.

Krav Maga används i vidareutvecklad form idag i stor utsträckning även utanför Israel, bl.a. av FBI, DEA, GIGN, förband ur ex. finska, irländska och polska försvarsmakterna, piketen i Finland, SÄPO Personskydd, delar av svenska piketen, m.fl. världen över. Svenska Försvarsmakten anammade Krav Maga officiellt år 2002 och förfogar numera över många militära instruktörer.

Krav Maga betyder närstrid på hebreiska: krav – strid; maga – nära, kontakt.

Krav Maga karakteriseras av att vara realistiskt, aggressivt och ha en kort inlärningsperiod.

Allmänt

Dyrköpta erfarenheter från den brutala verkligheten har format Krav Maga. Krav Maga utvecklas kontinuerligt; uppgradering av tekniker sker så snart en bättre lösning kan erbjudas eller då hotbilden förändras. Systemet är ursprungligen utvecklat med grundförutsättningen att målgruppen är värnpliktiga av båda könen med varierande kroppskonstitution, då värnpliktiga är en målgrupp med begränsad tid att uppnå adekvata kunskaper i närkamp. Därefter har rutinerade instruktörer och tillsammans med elever med stor erfarenhet av våld vidareutvecklat systemet med enorma framsteg under 2000-talet med influenser från andra realistiska verklighetsbaserade system.

Krav Maga karakteriseras av att teknikerna skall vara lätta att lära sig och fungera i verkliga situationer. Det finns överhuvudtaget inget spektakulärt eller publikfriande inslag i detta mycket praktiska och handfasta system för självförsvar. Eftersom självförsvar är grunden i systemet finns heller inga regler.

Systemets civila kärna är just självförsvar. Utövarna lär sig att försvara sig mot hot och attacker och att snabbt ta kontroll över situationen. Det väsentliga är försvar och att klara sig själv helskinnad. Att ta kontroll över situationen kan därför t.ex. mycket väl innebära att man helt enkelt flyr efter att en attack avvärjts. Den militära delen syftar till helt annat resultat, men detta lärs inte ut vid civil träning.

Eftersom träningen syftar till försvar i verkliga situationer, läggs stor vikt på taktik, konflikthantering, mental förberedelse, scenarier och mer realistiska typer av situationer, såsom ex. olika typer av hot, försvar mot attack bakifrån, mot attack med kniv, mot attack från två eller flera gärningsmän, i mörker, i trånga utrymmen, etc etc. Vid mer avancerad träning lär man sig också att försvara andra människor mot övergrepp.

I Krav Maga lyfter vi inte fram någon främmande kultur, vi är opolitiska och pratar svenska på träningarna och vi använder oss inte av bälten, uniformer eller häftiga märken. Vi fokuserar på självförsvar utan krims-krams.

Det går inte att tävla i Krav Maga.

Det finns fyra varianter av Krav Maga:

1. CIVIL – tekniker och principer som är anpassade för civilt självförsvar
2. POLISIÄR – tekniker och principer som är anpassade för polisiärt bruk
3. MILITÄR – tekniker och principer för närkamp i alla typer av miljöer
4. 3:E-PARTSSKYDD – skydd av annan person vid hot, överfall eller gisslansituationer

Det finns idag ett otal organisationer som bedriver träning och kurser i sina varianter av Krav Maga. Principerna för realistiskt självförsvar i dessa organisationer är i det närmaste identiska, dock skiljer sig teknikerna och komplexiteten i viss omfattning. Krav Maga-systemen delas ofta upp i ”modern” och ”traditionell” beroende på målsättning med systemet och tillvägagångssätten. KMS Krav Maga är modern Krav Maga med fokus på stress- och konflikthantering, mental förberedelse, taktik, aggressivitet och ”aliveness”.

Alla utbildade och certifierade instruktörer finns registrerade på förbundet. Vill Du veta ifall Din instruktör är godkänd, kontakta info@kravmagasverige.se.

 

Imi Lichtenfeld

Grundaren av Krav Maga var Imi Lichtenfeld (1910-1998). Han föddes i Budapest och växte upp i Bratislava. Hans far var en mycket speciell person, och arbetade bl.a. som brottare och cirkusakrobat innan han blev självförsvarsinstruktör hos polisen. Fadern öppnade även Bratislavas första gym, ”Herkules”.

På 30-talet fick Imi Lichtenfeld praktisk nytta av sina kunskaper i självförsvar, då han och hans judiska släktingar och grannar ofta blev trakasserade och överfallna av fascistiska och nazistiska gäng. Han blev under denna oroliga och mörka tid tvungen att deltaga i otaliga sådana konfrontationer, och som en konsekvens av dessa incidenter blev han till sist år 1940 tvungen att fly från sitt hemland tillsammans med över 500 andra judar.

Efter en oerhört strapatsfylld resa plockades de upp av ett brittiskt örlogsfartyg och Imi Lichtenfeld anslöt sig till då de brittiska styrkorna i Egypten, där han fick lära sig bla. militärt handgemäng enligt Fairbairn samt deltog i striderna. Efter tre år i brittisk tjänst fick han tillstånd att invandra till Palestina, där han anslöt sig till Haganah, dvs. rörelsen för en fri israelisk stat.

När staten Israel så bildades 1948, anslöt Imi sig till ”Tzahal”, Israeliska försvarsmakten, där han blev chefsinstruktör för israeliska arméns speciella skola för fysisk träning och självförsvar. Under tjugo år verkade han inom armén och bidrog under denna tid till att förfina och utveckla det som idag är den militära varianten av Krav Maga. Efter sin pensionering ägnade han sin tid åt att utveckla en civilt anpassad och försvarsinriktad variant av Krav Maga, vilken skulle kunna användas av vanliga civila män och kvinnor i situationer där självförsvar är påkallat.

Imi startade 1978 det första Krav Maga-förbundet, Israeli Krav Maga Association (IKMA), tillsammans med sina främsta elever. IKMA utgör än idag Israels största Krav Maga-förbund.

Imi myntade Krav Magas ledord när han besvarade frågan varför han började lära ut utvalda delar av Krav Maga till civilpersoner: …so you may walk in peace.

Imi Lichtenfeld gick bort år 1998, men hans system för närstrid och självförsvar lever kvar och vidareutvecklas inom flera organisationer.

Kursinnehåll

Följande kursområden ingår i civil Krav Maga:

 • Allmän information
 • Mental inställning och förberedelse
 • Konflikthantering
 • Pedagogik och träningsupplägg
 • Utgångspositioner och förflyttning
 • Attacker med händer
 • Attacker med ben
 • Försvar mot handattacker
 • Försvar mot benattacker
 • Försvar mot farliga grepp – grund stående
 • Försvar mot farliga grepp – avancerat stående
 • Försvar mot farliga grepp – grund liggande
 • Försvar mot farliga grepp – avancerat liggande
 • Försvar mot övergrepp med kniv
 • Försvar mot övergrepp med batongliknande föremål
 • Försvar mot övergrepp med eldhandvapen
 • Försvar mot flera angripare
 • Försvar med vanliga föremål i omgivningen
 • Stressövningar
 • Aggressivitetsövningar
 • Fighting-övningar
 • Scenarion och andra simuleringar
 • Taktik