Krav Maga

Vi tillhör förbundet Krav Maga Sverige (KMS) som praktiserar Modern Krav Maga.
För oss är Krav Maga ett effektivt, lättlärt och realistiskt självförsvar som vi har användning av om vi blir utsatta för en hotfull situation eller blir påtvingade en våldskonflikt.  Vårt system är väl anpassat till dagens samhälle och passar stor som liten, kille som tjej.

Betydelsen av Modern Krav Maga är så mycket mer än enbart ett fysiskt försvar mot olika angrepp. Vårt självförsvar börjar långt innan ett fysiskt överfall och att bruka våld är alltid den sista utvägen i en nödsituation. Vi lär ut hur man kan undvika att hamna ”på fel plats vid fel tidpunkt” genom att känna igen tillvägagångssätt, kroppsspråk och metoder som kriminella använder sig av när de väljer ut sina offer. Vi lär sedan ut hur man enkelt kan avvika från platsen ifall du upptäcker att ”något känns inte rätt”.

Viktigare än fysiska tekniker är mental förberedelse, stresshantering,taktik, konflikthantering samt realistisk träning. Väldigt stor vikt läggs på just dessa områden. Filosofin är att ju mer tekniker man tränar desto längre kommer reaktionstiden att bli och desto svårare att försvara sig under stress. Vårt fokus ligger därför på att träna väldigt mycket på några få tekniker och principer som passar i alla situationer.

För en djupare inblick så kolla in förbundets text, Om Krav Maga.